transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Psychological determinants of quality of life in patients with whiplash associated disorders-a prospective study

Författare och institution:
Lina Bunketorp Käll (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för arbetsterapi, audiologi och fysioterapi)
Publicerad i:
DISABILITY AND REHABILITATION, 31 ( 3 ) s. 227-236
ISSN:
0963-8288
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
low-back-pain, self-efficacy expectancies, coping strategies, prognostic-factors, disability index, psychometric properties, avoidance-behavior, persistent pain, perceived pain, fear-avoidance
Postens nummer:
124749
Posten skapad:
2010-08-18 13:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007