transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Age-Related Differences in the Sympathetic-Hemodynamic Balance in Men

Författare och institution:
Emma C. Hart (-); Michael J. Joyner (-); Gunnar B Wallin (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Christopher P. Johnson (-); Timothy B. Curry (-); John H. Eisenach (-); Nisha Charkoudian (-)
Publicerad i:
HYPERTENSION, 54 ( 1 ) s. 127-133
ISSN:
0194-911X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Nyckelord:
blood-pressure, nerve activity, healthy-men, abdominal adiposity, cardiac-output, ascorbic-acid, flow, humans, vasoconstriction, hypertension
Postens nummer:
124745
Posten skapad:
2010-08-18 13:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007