transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The myocardial infarction associated CDKN2A/CDKN2B locus on chromosome 9p21 is associated with stroke independently of coronary events in patients with hypertension

Författare och institution:
Björn Wahlstrand (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk prövning och entreprenörskap); Marju Orho-Melander (-); Lotta Delling (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk prövning och entreprenörskap); Sverre Kjeldsen (-); Krzysztof Narkiewicz (-); Peter Almgren (-); Thomas Hedner (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk prövning och entreprenörskap); Olle Melander (-)
Publicerad i:
JOURNAL OF HYPERTENSION, 27 ( 4 ) s. 769-773
ISSN:
0263-6352
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Nyckelord:
artery-disease, 4 snps, population, risk
Postens nummer:
124744
Posten skapad:
2010-08-18 13:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007