transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On linear transformations preserving the Polya frequency property

Författare och institution:
Petter Brändén (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
TRANSACTIONS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY, 358 ( 8 ) s. 3697-3716
ISSN:
0002-9947
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
nonseparable planar maps, hadamard-products, weyl groups, polynomials, permutations, sequences, set
Postens nummer:
124735
Posten skapad:
2010-08-18 12:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007