transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The bounded spherical functions the free two-step nilpotent Lie group

Författare och institution:
Véronique Fischer (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
JOURNAL OF LIE THEORY, 16 ( 2 ) s. 351-370
ISSN:
0949-5932
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
124734
Posten skapad:
2010-08-18 12:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007