transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Counterexamples to the Neggers-Stanley conjecture

Författare och institution:
Petter Brändén (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
ELECTRONIC RESEARCH ANNOUNCEMENTS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY, 10 s. 155-158
ISSN:
1079-6762
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
124724
Posten skapad:
2010-08-18 12:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007