transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Separable free quadratic algebras over quadratic integers

Författare och institution:
J. Browkin (-); Juliusz Brzezinski (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
JOURNAL OF NUMBER THEORY, 109 ( 2 ) s. 379-389
ISSN:
0022-314X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
extensions
Postens nummer:
124723
Posten skapad:
2010-08-18 12:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007