transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sign-graded posets, unimodality of W-polynomials and the Charney-Davis conjecture

Författare och institution:
Petter Brändén (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
ELECTRONIC JOURNAL OF COMBINATORICS, 11 ( 2 )
ISSN:
1077-8926
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
Postens nummer:
124721
Posten skapad:
2010-08-18 11:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007