transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On operators on polynomials preserving real-rootedness and the Neggers-Stanley conjecture

Författare och institution:
Petter Brändén (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
JOURNAL OF ALGEBRAIC COMBINATORICS, 20 ( 2 ) s. 119-130
ISSN:
0925-9899
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
124720
Posten skapad:
2010-08-18 11:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007