transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Expression patterns of S100 proteins in melanocytes and melanocytic lesions

Författare och institution:
Stina Petersson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik); Emman Shubbar (-); Lennart Enerbäck (-); Charlotta Enerback (-)
Publicerad i:
MELANOMA RESEARCH, 19 ( 4 ) s. 215-225
ISSN:
0960-8931
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Nyckelord:
calcium-binding proteins, breast-tumor progression, mammary epithelial-cells, psoriasin s100a7, differential expression, gene-expression, malignant-melanoma, cutaneous melanoma, calgranulin-b, in-situ
Postens nummer:
124712
Posten skapad:
2010-08-18 11:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007