transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Variability in diagnosis of clue cells, lactobacillary grading and white blood cells in vaginal wet smears with conventional bright light and phase contrast microscopy

Författare och institution:
G. G. G. Donders (-); P. G. Larsson (-); J. J. Platz-Christensen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); A. Hallen (-); W. van der Meijden (-); P. Wolner-Hanssen (-)
Publicerad i:
EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, 145 ( 1 ) s. 109-112
ISSN:
0301-2115
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Nyckelord:
bacterial vaginosis, gram stain, vaginitis, flora
Postens nummer:
124705
Posten skapad:
2010-08-18 11:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007