transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Corrosion of magnesium in humid air

Författare och institution:
Rakel Lindström (Institutionen för kemi); Lars-Gunnar Johansson (Institutionen för kemi); George E. Thompson (-); Peter Skeldon (-); Jan-Erik Svensson (-)
Publicerad i:
CORROSION SCIENCE, 46 ( 5 ) s. 1141-1158
ISSN:
0010-938X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Materialteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Materialteknik ->
Metallurgi och metalliska material ->
Metallurgisk process- och produktionsteknik
Nyckelord:
atmospheric corrosion, aluminum, alloys, morphology, vietnam, copper, nacl
Postens nummer:
124697
Posten skapad:
2010-08-18 11:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007