transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nuclear and magnetic structure of Ba3Fe2WO9

Författare och institution:
S.A. Ivanov (-); Sten G. Eriksson (Institutionen för kemi); J. Erikssen (-); R. Tellgren (-); H Rundlöf (-)
Publicerad i:
MATERIALS RESEARCH BULLETIN, 39 ( 4-5 ) s. 615-628
ISSN:
0025-5408
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Materialteknik
Nyckelord:
neutron powder diffraction, mixed metal oxides
Postens nummer:
124696
Posten skapad:
2010-08-18 11:05
Posten ändrad:
2014-01-13 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007