transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

War memorials

Författare och institution:
Janice Kulyk Keefer (Engelska institutionen)
Publicerad i:
Moderna språk, 100 ( 2 ) s. 231-239
ISSN:
0026-8577
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
franska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
124688
Posten skapad:
2010-08-18 10:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007