transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

conInvestigation of Sr2RuO4-Pt tacts in an applied magnetic field

Författare och institution:
G. Goll (-); F. Laube (-); M. Eschrig (-); Mikael Fogelström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers & Institutionen för fysik (GU)); R. Werner (-); H. Von Loehneysen (-); F. Lichtenberg (-)
Publicerad i:
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, 272 s. E197-E198
ISSN:
0304-8853
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Materialteknik
Nyckelord:
andreev reflection, superconductivity, triplet
Postens nummer:
124682
Posten skapad:
2010-08-17 16:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007