transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A source for William Rowley's "All's Lost by Lust"

Författare och institution:
Anna Fåhraeus (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Notes and Queries, 56 ( 1 ) s. 84-85
ISSN:
0029-3970
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
124677
Posten skapad:
2010-08-17 16:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007