transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Vicissitudes of Corruption Degeneration, Transgression, Jouissance

Författare och institution:
Thomas Taro Lennerfors (Företagsekonomiska institutionen, Externredovisning och företagsanalys)
Publicerad i:
Business & Society, 48 ( 3 ) s. 406-419
ISSN:
0007-6503
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
124664
Posten skapad:
2010-08-17 14:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007