transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Klavdhia-Tremithos. A Middle and Late Cypriote bronze Age Site

Författare och institution:
Kjell Malmgren (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
ISBN:
LIBRIS-ID:3101802
Antal sidor:
143
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Datum för examination:
2000-05-27
Lokal:
Sal T307 Olof Wijksgatan 6 kl.10.15
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi,klassisk
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/12942
Postens nummer:
124639
Posten skapad:
2010-08-17 12:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007