transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vad gör man när man reser? En undersökning av resenärers användning av restiden i regional kollektivtrafik

Vinnova Rapport VR 2010:15

Författare och institution:
Daniel Fahlén (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi); Eva Thulin (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi); Bertil Vilhelmson (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi)
ISBN:
978-91-86517-18-2
Antal sidor:
56
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Vinnova
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Projektet syftar till att ge detaljerad kunskap om den användbara (kvalitativa) restidens innehåll och omfattning som viktig förutsättning för kollektivtrafikens konkurrenskraft. I rapporten presenteras projektets teoretiska utgångspunkter och erfarenheter från internationell forskning på området sammanfattas. Vidare redovisas resultat från en enkätundersökning av kollektivtrafikresenärer i Västsverige och hur de använder och upplever tiden ombord på tåg och bussar.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Nyckelord:
mobilitet, kollektivtrafik, restid, IKT
Postens nummer:
124629
Posten skapad:
2010-08-17 08:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007