transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nurses' clinical reasoning concerning management of peripheral venous cannulae

Författare och institution:
Maria Eiman Johansson (-); Ewa Pilhammar (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Ania Willman (-)
Publicerad i:
JOURNAL OF CLINICAL NURSING, 18 ( 23 ) s. 3366-3375
ISSN:
0962-1067
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
decision-making, qualitative research, intravenous lines, critical-care, guidelines, adherence, catheters
Postens nummer:
124618
Posten skapad:
2010-08-16 15:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007