transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prevention of further weight gain in overweight school children, a pilot study

Författare och institution:
Anna Melin (-); Ragnhild Lenner Arvidsson (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära)
Publicerad i:
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES, 23 ( 3 ) s. 498-505
ISSN:
0283-9318
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
childhood obesity, interventions, health, trial
Postens nummer:
124617
Posten skapad:
2010-08-16 15:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007