transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Teaching during clinical practice: Strategies and techniques used by preceptors in nursing education

Författare och institution:
Elisabeth Carlson (-); Christine Wann-Hansson (-); Ewa Pilhammar (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
NURSE EDUCATION TODAY, 29 ( 5 ) s. 522-526
ISSN:
0260-6917
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
questioning skills, critical thinking, student, experience, nurses
Postens nummer:
124613
Posten skapad:
2010-08-16 15:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007