transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

'I lose all these hours...' - exploring gender and consequences of dilemmas experienced in everyday life with coeliac disease

Författare och institution:
Annette Sverker (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Gunnel Ostlund (-); Claes Hallert (-); Gunnel Hensing (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES, 23 ( 2 ) s. 342-352
ISSN:
0283-9318
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
critical incident technique, quality-of-life, gluten-free diet, chronic illness, heart-failure, impact, women, health, work, responsibilities
Postens nummer:
124610
Posten skapad:
2010-08-16 15:30
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007