transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Non-attendees' attitudes to the design of a cardiac rehabilitation programme focused on information of risk factors and professional involvement

Författare och institution:
Amir Baigi (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Charlotte Bering (-); Cathrine Hildingh (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Sofia Almerud (-)
Publicerad i:
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR NURSING, 8 ( 1 ) s. 62-66
ISSN:
1474-5151
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
acute myocardial-infarction, patients beliefs, attendance, surgery
Postens nummer:
124608
Posten skapad:
2010-08-16 15:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007