transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Staphylococcus aureus surface protein IsdA mediates resistance to innate Defenses of human skin

Författare och institution:
Simon R. Clarke (-); Ramlan Mohamed (-); Li Bian (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Alexander F. Routh (-); John F. Kokai-Kun (-); James J. Mond (-); Andrej Tarkowski (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Simon J. Foster (-)
Publicerad i:
CELL HOST & MICROBE, 1 ( 3 ) s. 199-212
ISSN:
1931-3128
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi
Nyckelord:
platelet microbicidal protein, gram-positive bacteria, shock-syndrome toxin-1, human stratum-corneum, glycerol monolaurate, antimicrobial peptides, atopic-dermatitis, signal-transduction, beta-lactamase, cell-envelope
Postens nummer:
124579
Posten skapad:
2010-08-16 12:23
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007