transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Function of a novel cadmium-induced YodA protein in Escherichia coli

Författare och institution:
Tatjana Stojnev (-); Jana Harichova (-); Peter Ferianc (-); Thomas Nyström (Institutionen för cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi)
Publicerad i:
CURRENT MICROBIOLOGY, 55 ( 2 ) s. 99-104
ISSN:
0343-8651
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi
Postens nummer:
124577
Posten skapad:
2010-08-16 12:18
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007