transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Leptotrichia amnionii, an emerging pathogen of the female urogenita tract

Författare och institution:
Carina M. Thilesen (-); Mikael Nicolaidis (-); Jan Eirik Lokebo (-); Enevold Falsen (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Anne Tomine Jorde (-); Fredrik Muller (-)
Publicerad i:
JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY, 45 ( 7 ) s. 2344-2347
ISSN:
0095-1137
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi
Nyckelord:
amniotic-fluid, sp-nov., sneathia-sanguinegens, buccalis bacteremia, bacterial vaginosis, identification, patient, women, endocarditis, microflora
Postens nummer:
124575
Posten skapad:
2010-08-16 12:08
Posten ändrad:
2010-10-29 11:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007