transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pseudomonas simiae sp nov., isolated from clinical specimens from monkeys (Callithrix geoffroyi)

Författare och institution:
Ana I. Vela (-); Maria C. Gutierrez (-); Enevold Falsen (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Eduardo Rollan (-); Isabel Simarro (-); Pilar Garcia (-); Lucas Dominguez (-); Antonio Ventosa (-); Jose F. Fernandez-Garayzabal (-)
Publicerad i:
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 56 s. 2671-2676
ISSN:
1466-5026
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi
Nyckelord:
ribosomal-rna sequence, deoxyribonucleic acid, aeruginosa infection, beta-lactamase, dna, outbreaks, bacteria, stutzeri, proposal, disease
Postens nummer:
124573
Posten skapad:
2010-08-16 12:06
Posten ändrad:
2010-10-29 11:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007