transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Genotyping of Ochrobactrum anthropi by recA-based comparative sequence, PCR-RFLP, and 16S rRNA gene analysis

Författare och institution:
HC Scholz (-); H Tomaso (-); S Al Dahouk (-); A Witte (-); M Schloter (-); P Kampfer (-); Enevold Falsen (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); H Neubauer (-)
Publicerad i:
FEMS MICROBIOLOGY LETTERS, 257 ( 1 ) s. 7-16
ISSN:
0378-1097
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi
Nyckelord:
sp-nov, group-vd, identification, brucella, bacteremia, strains, spp.
Postens nummer:
124562
Posten skapad:
2010-08-16 11:09
Posten ändrad:
2010-10-29 11:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007