transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bacteroides coprosuis sp nov., isolated from swine-manure storage pits

Författare och institution:
TR Whitehead (-); MA Cotta (-); MD Collins (-); Enevold Falsen (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk bakteriologi); PA Lawson (-)
Publicerad i:
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 55 s. 2515-2518
ISSN:
1466-5026
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi
Nyckelord:
odorous components, bacteria, populations, volatile, wastes, feces
Postens nummer:
124556
Posten skapad:
2010-08-16 11:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007