transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Slackia faecicanis sp nov., isolated from canine faeces

Författare och institution:
PA Lawson (-); HL Greetham (-); GR Gibson (-); C Giffard (-); Enevold Falsen (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk bakteriologi); MD Collins (-)
Publicerad i:
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 55 s. 1243-1246
ISSN:
1466-5026
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi
Nyckelord:
beagle dogs, family coriobacteriaceae, comb. nov, gen. nov., reclassification, microflora
Postens nummer:
124553
Posten skapad:
2010-08-16 10:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007