transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Characterization of oral strains of Cardiobacterium valvarum and emended description of the organism

Författare och institution:
XY Han (-); Enevold Falsen (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk bakteriologi)
Publicerad i:
JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY, 43 ( 5 ) s. 2370-2374
ISSN:
0095-1137
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi
Nyckelord:
endocarditis, identification, nov
Postens nummer:
124552
Posten skapad:
2010-08-16 10:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007