transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Importance of Brown Adipose Tissue REPLY

Författare och institution:
Sven Enerbäck (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik); Jarmo Oksi (-); Pirjo Nuutila (-)
Publicerad i:
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE, 361 ( 4 ) s. 420-421
ISSN:
0028-4793
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Postens nummer:
124531
Posten skapad:
2010-08-16 09:33
Posten ändrad:
2012-06-08 13:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007