transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Parenthood, information and support on the internet. A literature review of research on parents and professionals online

Författare och institution:
Lars Plantin (-); Kristian Daneback (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
BMC FAMILY PRACTICE, 10 ( 34 )
ISSN:
1471-2296
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Familjeforskning
Nyckelord:
world-wide-web, health information, social support, focus groups, children, quality, mothers, readability, consumers, cancer
Postens nummer:
124524
Posten skapad:
2010-08-16 08:49
Posten ändrad:
2010-08-18 14:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007