transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Support Vector Machine Diagnosis of Acute Abdominal Pain

Författare och institution:
Malin Björnsdotter (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Kajsa Nalin (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Lars-Erik Hansson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Helge Malmgren (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Communications in Computer and Information Science, 52 ( 4 ) s. 347-355
ISSN:
1865-0929
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This study explores the feasibility of a decision-support system for patients seeking care for acute abdominal pain, and, specifically the diagnosis of acute diverticulitis. We used a linear support vector machine (SVM) to separate diverticulitis from all other reported cases of abdominal pain and from the important differential diagnosis non-specific abdominal pain (NSAP). On a database containing 3337 patients, the SVM obtained results comparable to those of the doctors in separating diverticulitis or NSAP from the remaining diseases. The distinction between diverticulitis and NSAP was, however, substantially improved by the SVM. For this patient group, the doctors achieved a sensitivity of 0.714 and a specificity of 0.963. When adjusted to the physicians’ results, the SVM sensitivity/specificity was higher at 0.714/0.985 and 0.786/0.963 respectively. Age was found as the most important discriminative variable, closely followed by C-reactive protein level and lower left side pain.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Nyckelord:
Acute abdominal pain, decision support, support vector machines
Postens nummer:
124506
Posten skapad:
2010-08-14 13:28
Posten ändrad:
2016-03-22 16:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007