transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Utsattas röst värderas inte i socialpolitiken

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i Piteå-Tidningen den 26 juli 2010.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Socialpolitik, levnadsvillkor, funktionshinder, tillgänglighet, valrörelse
Postens nummer:
124462
Posten skapad:
2010-08-13 08:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007