transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Autism: screening toddlers with CHAT in a child health care programme did not improve early identification.

Författare och institution:
Lotta Höglund Carlsson (-); Christopher Gillberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); E Lannerö (-); Margareta Blennow (-)
Publicerad i:
Acta Paediatrica , 99 ( 12 ) s. 1897-1899
ISSN:
0803-5253
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri ->
Barn- och ungdomspsykiatri
Postens nummer:
124358
Posten skapad:
2010-08-11 08:51
Posten ändrad:
2012-08-23 19:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007