transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effekter på sömnen av buller och vibrationer från tåg: Experimentella studier i sömnlaboratorium

Författare och institution:
Evy Öhrström (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Mikael Ögren (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Tomas Jerson (-); Gunilla Zachau (-); Anita Gidlöf-Gunnarsson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Rapport från Arbets- och miljömedicin, ISSN 1650-4321; nr 123
ISBN:
978-91-7876-122-7
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Miljömedicin
Nyckelord:
tågbuller, vibrationer, sömnstörningar
Ytterligare information:
Delrapport inom forskningsprogrammet TVANE, se www.Tvane.se
Postens nummer:
124302
Posten skapad:
2010-08-10 11:45
Posten ändrad:
2010-10-22 15:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007