transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Quantitative Transcription Factor Analysis of Undifferentiated Single Human Embryonic Stem Cells

Författare och institution:
Anders Ståhlberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi); Martin Bengtsson (-); Martin Hemberg (-); Henrik Semb (-)
Publicerad i:
CLINICAL CHEMISTRY, 55 ( 12 ) s. 2162-2170
ISSN:
0009-9147
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
stochastic gene-expression, messenger-rna, self-renewal, id proteins, es cells, rt-pcr, quantification, differentiation, pluripotency, nanog
Postens nummer:
124243
Posten skapad:
2010-08-09 13:39
Posten ändrad:
2013-02-07 11:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007