transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Anaerobic ammonium oxidation in deep-sea sediments off the Washington margin

Författare och institution:
Pia Engström (Institutionen för kemi); C. Ryan Penton (-); Allan H. Devol (-)
Publicerad i:
LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY, 54 ( 5 ) s. 1643-1652
ISSN:
0024-3590
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Oceanografi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Limnisk ekologi
Nyckelord:
marine-sediments, estuarine sediment, nitrate reduction, continental-shelf, organic-matter, benthic fluxes, north pacific, nitrogen gas, pore-water, anammox
Postens nummer:
124242
Posten skapad:
2010-08-09 13:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007