transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Challenge of Evaluating Policies for Promoting the Multifunctionality of Agriculture: When 'Good' Questions Cannot be Addressed Quantitatively and 'Quantitative Answers are not that Good'

Författare och institution:
Karlheinz Knickel (-); Melanie Kroeger (-); Karl Bruckmeier (Institutionen för globala studier); Ylva Engwall (Institutionen för globala studier, humanekologi)
Publicerad i:
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL POLICY & PLANNING, 11 ( 4 ) s. 347-367
ISSN:
1523-908X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi
Nyckelord:
european agriculture, impact
Postens nummer:
124203
Posten skapad:
2010-08-06 14:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007