transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Iron Oxides Influence Bacterial Community Structure and the Spatial Distribution of the Aerobic Methanotrophs and Sulphate Reducers in Granitic Aquifers

Författare och institution:
Ernest Chi Fru (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publicerad i:
GEOMICROBIOLOGY JOURNAL, 26 ( 6 ) s. 415-429
ISSN:
0149-0451
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
waste repository conditions, methane-oxidizing bacteria, igneous rock aquifers, subterranean environment, compacted bentonite, reducing bacteria, diversity, sweden, ultrastructure, microorganisms
Postens nummer:
124200
Posten skapad:
2010-08-06 14:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007