transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dose optimisation of double-contrast barium enema examinations.

Författare och institution:
Karin Berner (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Magnus Båth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Pernilla Jonasson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); J Cappelen-Smith (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi); P Fogelstam (-); Jonas Söderberg (-)
Publicerad i:
Radiation protection dosimetry, 139 ( 1-3 ) s. 388-392
ISSN:
1742-3406
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The purpose of the present work was to optimise the filtration and dose setting for double-contrast barium enema examinations using a Philips MultiDiagnost Eleva FD system. A phantom study was performed prior to a patient study. A CDRAD phantom was used in a study where copper and aluminium filtration, different detector doses and tube potentials were examined. The image quality was evaluated using the software CDRAD Analyser and the phantom dose was determined using the Monte Carlo-based software PCXMC. The original setting [100 % detector dose (660 nGy air kerma) and a total filtration of 3.5 mm Al, at 81 kVp] and two other settings identified by the phantom study (100 % detector dose and additional filtration of 1 mm Al and 0.2 mm Cu as well as 80 % detector dose and added filtration of 1 mm Al and 0.2 mm Cu) were included in the patient study. The patient study included 60 patients and up to 8 images from each patient. Six radiologists performed a visual grading characteristics study to evaluate the image quality. A four-step scale was used to judge the fulfillment of three image quality criteria. No overall statistical significant difference in image quality was found between the three settings (P > 0.05). The decrease in the effective dose for the settings in the patient study was 15 % when filtration was added and 34 % when both filtrations was added and detector dose was reduced. The study indicates that additional filtration of 1 mm Al and 0.2 mm Cu and a decrease in detector dose by 20 % from the original setting can be used in colon examinations with Philips MultiDiagnost Eleva FD to reduce the patient dose by 30 % without significantly affecting the image quality. For 20 exposures, this corresponds to a decrease in the effective dose from 1.6 to 1.1 mSv.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
124143
Posten skapad:
2010-08-05 11:07
Posten ändrad:
2011-11-01 11:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007