transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Temporal characteristics in Eskimo and Yoruba: a typological consideration

Författare och institution:
Yasuko Nagano-Madsen (Institutionen för orientaliska och afrikanska språk)
Publicerad i:
Papers from the Sixth Swedish Phonetics Conference, s. 11-14
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1992
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
124098
Posten skapad:
2010-08-04 14:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007