transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Imitation and the incentive to contribute early in a sequential public good game

Författare och institution:
Edward Cartwright (-); Amrish Patel (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Journal of Public Economic Theory, 12 ( 4 ) s. 691-708
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
124096
Posten skapad:
2010-08-04 14:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007