transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Who performs marketing? Dimensions of agential variation in market practice

Författare och institution:
Johan Hagberg (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring & Centre for Retailing); Hans Kjellberg (-)
Publicerad i:
Industrial Marketing Management, 39 ( 6 ) s. 1028-1037
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Market practice, Market agents, Marketing practitioners, Retailing
Postens nummer:
124082
Posten skapad:
2010-08-04 12:15
Posten ändrad:
2012-04-11 21:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007