transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A pilot study of salt and water restriction in patients with chronic heart failure.

Författare och institution:
Henriette Philipson (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära); Inger Ekman (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Karl Swedberg (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Maria Schaufelberger (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin)
Publicerad i:
Scandinavian cardiovascular journal : SCJ, 44 ( 4 ) s. 209-14
ISSN:
1651-2006
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
International guidelines recommend low sodium intake and fluid restriction for patients with chronic heart failure (CHF) despite little support from scientific research. We conducted a pilot study to evaluate if dietary restriction instructions and recommendations are effective in reducing sodium and fluid intake in patients with CHF and if such reductions affect quality of life, thirst and appetite. Design. A 12-week, prospective, randomized study with an intervention and control group. The intervention group (n=17) followed a sodium-restricted diet (2-3 g/day) and fluid restriction (1.5 L/day) while the control group (n=13) received general diet information on heart failure. Urine sodium excretion was measured on three consecutive days and para-aminobenzoic acid was used to secure urine collection. Individual dietary recommendations were provided. RESULTS: Fluid intake was reduced in the intervention group compared with the control group from baseline to follow-up: 1.6(0.4)L to 1.2(0.5)L vs. 1.7(0.8)L to 1.6(0.9)L (p=0.04). Sodium excretion was reduced by > or =25% in 57% of the patients in the intervention group and in 25% in the control group (p=0.049). CONCLUSION: Patients with CHF were able to reduce sodium and fluid intake. The effects in terms of patient perceptions and clinical outcomes need to be assessed in a larger study.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
Postens nummer:
124010
Posten skapad:
2010-07-29 15:32
Posten ändrad:
2011-11-23 12:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007