transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The role and practice of interpersonal relationships in European early education settings: sites for enhancing social inclusion, personal growth and learning?

Författare och institution:
Peter Kutnick (-); Antonella Brighi (-); Sofia Avgitidou (-); Maria Luisa Genta (-); Maritta Hännikäinen (-); Maelis Karlsson Lohmander (Institutionen för pedagogik och didaktik); Rosario Ortega Ruiz (-); Erja Rautamies (-); Jennifer Colwell (-); Eleni Tsalagiorgou (-); Chiara Mazzanti (-); Sandra Nicoletti (-); Alessandra Sansavini (-); Annalisa Guarini (-); Eva Romera (-); Claire Monks (-); Monica Löfqvist (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
EUROPEAN EARLY CHILDHOOD EDUCATION RESEARCH JOURNAL, 15 ( 3 ) s. 379-406
ISSN:
1350-293X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
early-childhood classrooms, children, play, competence, quality, peers
Postens nummer:
124008
Posten skapad:
2010-07-29 14:38
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007