transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pond and landscape determinants of Rana dalmatina population sizes in a Romanian rural landscape

Författare och institution:
Tibor Hartel (-); Szilard Nemes (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Dan Cogalniceanu (-); Kinga Ollerer (-); Cosmin Ioan Moga (-); David Lesbarreres (-); Laszlo Demeter (-)
Publicerad i:
ACTA OECOLOGICA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOLOGY, 35 ( 1 ) s. 53-59
ISSN:
1146-609X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Nyckelord:
amphibian communities, species richness, habitat, frog, fragmentation, conservation, variability, extinctions, temporaria, floodplain
Postens nummer:
123989
Posten skapad:
2010-07-28 11:28
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007