transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Low-Level Blasts Raise Intracranial Pressure and Impair Cognitive Function in Rats

Författare och institution:
Annette Säljö (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Berndt Svensson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Maria Mayorga (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Anders Hamberger (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Hayde Bolouri (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi)
Publicerad i:
JOURNAL OF NEUROTRAUMA, 26 ( 8 ) s. 1345-1352
ISSN:
0897-7151
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Anestesi och intensivvård
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
Nyckelord:
traumatic brain-injury, controlled cortical impact, lasting impulse noise, closed-head injury, cell-death, exposure, deficits, edema, overpressure, increase
Postens nummer:
123967
Posten skapad:
2010-07-27 13:24
Posten ändrad:
2011-01-03 14:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007